Dozadu

WMZINC®

WMZINCVMZINC® je valcovaný zinok, ktorý v zliatine s meďou a titanom získava mechanické a fyzikálne vlastnosti optimálne pre použitie v stavebnictve, predovšetkým mechanickú pevnosť a tvarovú stabilitu. VMZINC® sa skladá z vysoko kvalitného zinku Z1 podľa definície normy EN 1179 s prídavkom titanu a medi. Meď umožňuje zvýšiť pevnosť v ťahu a titan tvarovú stabilitu.

WMZINCOdolnosť zinku voči korozí dokazujú mnohé strechy v Európe, ktoré boli renovované až po celom storočí. Pôsobením základných složiek atmosféry (kyslík, oxid uhličitý a voda) na kovový povrch titanzinku dochádza k chemickej reakcii, pri ktorej vzniká patina. Vytvorená patina brání dalšiemu kontaktu materiálu s atmosférou a udržuje tak mieru korózie na nízkej úrovni.

WMZINCVMZ Composite je kompozitný panel zložený z dvoch titanzinkových plechov hrubých 0,5 mm termicky zváraných spolu s polyethylenovým jadrom bohatým na minerály pre dosiahnutie odolnosti voči ohňu. VMZ Composite panel je vyrábaný certifikovanou a testovanou výrobnou metodou. Spojením kvality, estetického vzhľadu a dlhej životnosti so stabilitou VMZ Composite ponúka jedinečné architektonické možnosti využitia pri tvorbe odvetraných fasád.

Dopredu