Dozadu

SENOPLAN

SenoplanLaminátové kompaktné dosky Senoplan HPL sú dekoratívne platne, ktoré sa používajú v stavebníctve predovšetkým, ako fasádne dosky pre prevetrávané fasády, alebo balkónové výplne. Dosky sa vyrábajú podľa normy EN 438 z dekoratívneho papiera, ktorý sa napúšťa živicou a následne sa pri vysokom tlaku a teplote vytvrdzujú. Senoplan Platne pozostávajú približne zo 60% celulózových vlákien, ktoré sa získavajú z dreva zbytok je tvorený živicami, ktoré po spracovaní pri vysokej teplote a tlaku vytvrdnú na vysokozosieťovaný duromér.

Senoplan HPL platne neobsahujú žiadne halogénové zlúčeniny (fluór, chlór, bróm), neobsahujú ťažké kovy (kadmium, olovo, ortuť), neobsahujú azbest a ani žiadne prvky na ochranu dreva, alebo fungicídy a algicídy.

Senoplan

Dosky sa vyrábajú v piatich veľkostiach a hrúbkach od 4 do 20 mm. Fasádne dosky Senoplan majú minimálnu rozťažnosť, veľmi dlhú životnosť a UV stabilitu, ktoré sú garantované minimálne po dobu 20 rokov. Senoplan Universal majú vrchnú vrstvu melamínovej živice, ktorá dlhodobo uchováva vzhľad materiálu. Senoplan Exterior plus má naviac na vonkajšej strane vrstvu s UV filtrom.

Dopredu