Dozadu

CREATON

CreatonTONALITY® keramický obklad už po desaťročia reprezentuje vysokú kvalitu, mrazuvzdornosť a životnosť. Jedinečné spektrum farieb s vyberanou povrchovou úpravou, atraktívne škárové riešenia, montážna technika overená praxou sú zárukou vysokokvalitného keramického obkladu TONALITY®. Pri novostavbách ale aj pri rekonštrukciách dokazuje, že predsadené odvetrané fasády z keramického obkladu TONALITY® sú spoľahlivým systémom, s výhodnými stavebno-fyzikálnymi vlastnosťami.

CreatonKeramické pálené zavesené obklady CREATON TONALITY sú vyrábané z hliny a ďalších prímesí a svoju pevnosť dosahujú vypalovaním pri teplote 1250°C. Práve preto majú veľmi malú nasiakavosť < 6%. CreatonU menších hrúbok obkladov sa dosahuje nasiakavosť len 3%. Obklady sa vyrábajú v štandartnej hrúbke 26 mm v plnej hmote v priereze. Max. rozmery sú 600 x 2000 mm. Súčasťou sortimentu sú taktiež keramické tienacie prvky – slnečné clony.

Vďaka výrobnému procesu „Keralis“ majú dosky hladký povrch. Môžeme oceniť dobrú požiarnu odolnosť. Dosky sú nehorľavé s indexom triedy horľavosti: A1 - s1, d0.

Dopredu